Allmenn fysioterapi til voksne og eldre

Barn
Flere av terapeutene jobber hovedsakelig med undersøkelse, vurderinger og behandling av barn.

Nålebehandling/Dry needling

Aktiv-A

Mensendieck Gruppetrening
Vi har gruppetreninger i mensendieck gymnastikk både kveld og dagtid.